Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2A yr Alban) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 1 – 01/11/2022

  • Cyhoeddwyd: 14 Ebrill 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:15 am

Diweddariad gan Gwnsler Arweiniol i Fodiwl 2A ynghylch:

  • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
  • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 2A
  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgeliad
  • Dyddiadau Gwrandawiad yn y dyfodol

11:15 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd