Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2A Szkocja) – przesłuchanie wstępne, dzień 1 – 11.01.2022 r.

  • Opublikowany: 14 kwiecień 2023
  • Tematy:

Porządek obrad

10:00

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:15 rano

Aktualizacja od głównego doradcy do modułu 2A dotycząca:

  • Wyznaczenie głównych uczestników
  • Tymczasowy zarys zakresu modułu 2A
  • Reguła 9 Żądania
  • Ujawnienie
  • Przyszłe terminy rozpraw

11:15 rano

Zgłoszenia od głównych uczestników