Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2B Cymru) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 1 – 01/11/2022

  • Cyhoeddwyd: 5 Mai 2023
  • Pynciau:

Agenda

1:45 yp

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

2:00 yp

Diweddariad gan y Cwnsler Arweiniol i Fodiwl 2B, ynghylch:

  • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
  • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 2B
  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgeliad
  • Dyddiadau Gwrandawiad yn y dyfodol

3:30pm

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd