કોર યુકે ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ પોલિટિકલ ગવર્નન્સ (મોડ્યુલ 2A સ્કોટલેન્ડ) – પ્રારંભિક સુનાવણી દિવસ 1 – 01/11/2022

  • પ્રકાશિત: 14 એપ્રિલ 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:15 એ (am)

લીડ કાઉન્સેલ તરફથી મોડ્યુલ 2A માં આ અંગે અપડેટ:

  • મુખ્ય સહભાગીઓનું હોદ્દો
  • મોડ્યુલ 2A માટે અવકાશની કામચલાઉ રૂપરેખા
  • નિયમ 9 વિનંતીઓ
  • ડિસ્ક્લોઝર
  • ભાવિ સુનાવણી તારીખો

11:15 એ (am)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન