Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2) – Diwrnod Gwrandawiad Cyhoeddus 4 – 06/10/2023

  • Cyhoeddwyd: 29 Awst 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

  • Yr Athro David Taylor-Robinson (Arbenigwr)
  • Anne Longfield CBE (Cyn Gomisiynydd Plant)
  • Kate Bell (Cyngres yr Undebau Llafur)

2:00 yp

  • Ade Adeyemi MBE (Ffederasiwn o Sefydliadau Gofal Iechyd Lleiafrifoedd Ethnig)
  • Clare Wenham (Arbenigwr)
  • Rebecca Goshawk (Solace Cymorth i Ferched)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.