Update: Ang pagtatanong ay nagtataglay ng unang paunang pagdinig para sa ikalimang pagsisiyasat: Pagkuha sa buong UK

  • Nai-publish: 5 Pebrero 2024
  • Mga Paksa: Mga Pagdinig, Modyul 5

Sa linggong ito makikita ng Inquiry na gaganapin ang unang paunang pagdinig para sa pagsisiyasat nito Pagkuha sa buong UK (Module 5) noong Martes 6 Pebrero.

Ang pagdinig ay magaganap sa Inquiry's Hearing Center, Dorland House, London, W2 6BU at magsisimula ng 10:30am.

Sa mga paunang pagdinig, ang Tagapangulo ng Pagtatanong ay gumagawa ng mga desisyon tungkol sa kung paano tatakbo ang mga pagsisiyasat. Ang Pagtatanong ay hindi nakakarinig ng ebidensya sa mga pagdinig na ito. Magkakaroon ng mga pagsusumite mula sa Counsel to the Inquiry and Core Participants para tumulong sa paghahanda para sa mga pampublikong pagdinig, kung saan dinidinig ang ebidensya.

Ang ikalimang pagsisiyasat ay isasaalang-alang at gagawa ng mga rekomendasyon sa pagkuha at pamamahagi sa buong United Kingdom ng mga pangunahing kagamitan at supply na nauugnay sa pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang PPE, ventilator at oxygen. Isasaalang-alang din nito ang buong UK na pagkuha ng mga lateral flow test at PCR test.

Higit pang mga detalye ay kasama sa pansamantalang saklaw para sa Modules 5.

Ang pagdinig ay bukas sa publiko upang dumalo - impormasyon kung paano dumalo makikita sa website.

Maaari mong panoorin ang mga paunang pagdinig sa Ang channel sa YouTube ng Inquiryl, napapailalim sa isang tatlong minutong pagkaantala.

Maglalathala kami ng transcript ng pagdinig sa parehong araw na magtatapos ito. Ang isang recording ng pagdinig ay ilalathala sa website ng Inquiry sa ibang araw. Ang mga alternatibong format, kabilang ang pagsasalin sa wikang Welsh, ay magagamit kapag hiniling.

Mga kaugnay na module

Mga kaugnay na dokumento

Mga kaugnay na pagdinig