ਅੱਪਡੇਟ: ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 5 ਫਰਵਰੀ 2024
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਸੁਣਵਾਈ, ਮੋਡੀਊਲ 5

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 5) ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ.

'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਡੋਰਲੈਂਡ ਹਾਊਸ, ਲੰਡਨ, W2 6BU ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਚੇਅਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਯੂਕੇ-ਵਿਆਪੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੋਡੀਊਲ 5 ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਕੋਪ.

ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ - ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲl, ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ।

ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟ, ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਡੀਊਲ

ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ