Binuksan ng UK Covid-19 Inquiry ang ikatlong pagsisiyasat sa epekto ng pandemya sa pangangalagang pangkalusugan

  • Nai-publish: 8 Nobyembre 2022
  • Mga Paksa: Modyul 3

Ngayon, binuksan ng UK Covid-19 Inquiry ang ikatlong pagsisiyasat nito, na isinasaalang-alang ang epekto ng Covid-19 pandemic sa pangangalagang pangkalusugan sa England, Wales, Scotland at Northern Ireland.

Sinabi ni Baroness Heather Hallett, Tagapangulo ng UK Covid-19 Inquiry:

"Ang pandemya ay nagkaroon ng hindi pa naganap na epekto sa mga sistema ng kalusugan sa buong UK. Sisiyasatin at susuriin ng Inquiry ang mga desisyon sa pangangalagang pangkalusugan na ginawa sa panahon ng pandemya, ang mga dahilan para sa mga ito at ang epekto nito, upang ang mga aralin ay maaaring matutunan at mga rekomendasyon para sa hinaharap. 

“Sa panahon ng konsultasyon sa aming Mga Tuntunin ng Sanggunian, tapat na sinabi sa akin ng mga naulilang pamilya at manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa mapangwasak at matagal na epekto ng pandemya sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga pinaka-apektado ng pandemya ay nararapat na sagutin kung ano ang nangyari at bakit. Determinado akong makuha ang mga sagot na iyon.”

Susuriin ng Modyul 1 ang katatagan at kahandaan ng United Kingdom para sa isang pandemya kabilang ang kahandaan ng mga serbisyo sa pampublikong kalusugan. Susuriin ng Modyul 3 ang mga kahihinatnan para sa pangangalagang pangkalusugan ng pagtugon sa pandemya. Titingnan nito kung paano tumugon ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan, ang epekto sa mga sistema at serbisyo, kabilang ang sa mga pasyente, doktor, nars at iba pang kawani ng pangangalagang pangkalusugan. 

Ang Inquiry ay nagtakda ng 12 pangunahing lugar para sa pagsisiyasat sa saklaw nito, kabilang ang:

  • pangunahing paggawa ng desisyon at pamumuno;
  • mga antas ng kawani at kapasidad sa kritikal na pangangalaga (kabilang ang pagtatatag at paggamit ng mga ospital ng Nightingale);
  • ang pag-iwas sa pagkalat ng Covid-19 sa loob ng mga setting ng pangangalagang pangkalusugan (kabilang ang pagkontrol sa impeksyon at ang kasapatan ng PPE);
  • komunikasyon sa mga pasyenteng may Covid-19 at sa kanilang mga mahal sa buhay tungkol sa paggamot – kabilang ang mga talakayan tungkol sa Huwag subukan ang cardiopulmonary resuscitation (DNACPRs);
  • shielding at ang epekto nito sa clinically vulnerable;
  • ang pangmatagalang epekto ng Covid-19, kabilang ang Long Covid.

Ang proseso ng aplikasyon para maging Core Participant para sa Module 3 ay magbubukas ngayon, 8 Nobyembre, at magsasara sa ika-5 ng Disyembre sa ika-5 ng hapon.

Ang Pangunahing Kalahok ay isang indibidwal, organisasyon o institusyon na may partikular na interes sa gawain ng Pagtatanong. 

Maaaring ma-access ng Mga Pangunahing Kalahok ang ebidensyang nauugnay sa pagsisiyasat na ito, gumawa ng mga pambungad at pagsasara ng mga pahayag sa mga pagdinig sa Pagtatanong at magmungkahi ng mga linya ng pagtatanong sa Inquiry Counsel.

Mga pangunahing dokumento