Ang UK Covid-19 Inquiry ay gumagawa ng mga hakbang upang makinig sa mga karanasan ng mga tao sa pandemya

  • Nai-publish: 31 Oktubre 2022
  • Mga Paksa: Mga pahayag

Inquiry Chair, Baroness Heather Hallett ngayon ay nag-anunsyo ng isang malaking hakbang pasulong sa pagbuo ng isang pagsasanay sa pakikinig na magbibigay-daan sa Inquiry na makarinig mula sa libu-libong tao sa buong UK, tungkol sa nangyari sa kanila sa panahon ng pandemya.

Ang appointment ng dalawang kumpanya, ang mga eksperto sa pagsasaliksik na si Ipsos at ang mga espesyalista sa komunikasyon na M&C Saatchi, ay nangangahulugan na ang Inquiry ay nasa landas upang simulan ang pagsasanay sa pakikinig nito sa huling bahagi ng taong ito.

Makikipagtulungan ang Ipsos at M&C Saatchi sa Inquiry team para magsimulang magdisenyo ng mga paraan na makakapagbahagi ang mga tao ng mga karanasan sa mga darating na buwan. Nais naming makipagtulungan nang malapit sa mga pinakanaapektuhan ng pandemya upang idisenyo ang pinakaligtas at pinakaangkop na ehersisyo sa pakikinig na posible. Malamang na magkakaroon ng magkahalong online at personal na paraan para magbahagi, na may suportang nakalagay para sa mga nangangailangan nito.

Sinabi ni Baroness Hallett:

"Bilang isang bansa, at bawat isa, lahat tayo ay naiintindihan ang mga kahihinatnan ng pandemya. Ang mga karanasan ng mga naulila at ng mga pinakanaapektuhan ng pandemya ay magiging sentro sa gawain ng Pagtatanong. Ngayon ay nagtalaga kami ng dalawang dalubhasang organisasyon na magtitiyak na maririnig ng Pagtatanong kung ano ang sasabihin ng mga tao at na ang kanilang mga karanasan ay nakakatulong sa mga ebidensyang isinasaalang-alang ko sa panahon ng mga pampublikong pagdinig.

"Nakatuon ako sa pagtiyak na ang proseso ay hindi nakakatakot at ang mga tao ay nakadarama ng kaligtasan sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa aking koponan.

"Makikipagpulong ang aking koponan sa mga naulila at sa mga pinaka-apektado ng pandemya, sa mga darating na buwan, upang matiyak na ang disenyo at paghahatid ng pagsasanay sa pakikinig ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga taong nag-aambag at ang mga pangangailangan ng Pagtatanong."


Ang Ipsos ay itinalaga upang magdala ng kadalubhasaan sa pananaliksik at pagsusuri sa Inquiry. Kailangang makuha ng Inquiry ang lalim ng mga karanasan sa pandemya ng mga tao at gawin itong base ng ebidensya na tutulong sa Inquiry na gumawa ng mga makabuluhang rekomendasyon. Titiyakin ng Ipsos na ang mga karanasang ibinahagi ay pagsasama-samahin, susuriin at ibibigay sa mga pagdinig ng Inquiry bilang ebidensya, pati na rin ang pagbibigay ng talaan ng pandemya para sa mga susunod na henerasyon. Ang pag-aambag sa Pagtatanong sa ganitong paraan ay mahalaga, ang mga boses ay maririnig at ang isang talaan ay itinatago.

Ang M&C Saatchi ay nagdadala ng isang hanay ng mga dalubhasang dalubhasa sa pakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang background sa lahat ng apat na bansa sa UK , kabilang ang mga bihirang marinig, upang matiyak na ang ebidensyang nakolekta ay bilang kinatawan ng lipunan hangga't maaari. Ang kanilang kadalubhasaan sa komunikasyon ay makatutulong sa mga tao na malaman kung paano at kailan sila susulong at pag-usapan ang nangyari sa kanila.

Mga tala sa mga editor

  1. Ang UK Covid-19 Inquiry ay itinakda upang suriin ang tugon at epekto ng UK sa pandemya ng Covid-19 at matuto ng mga aral para sa hinaharap.
  2. Ang gawain ng Pagtatanong ay ginagabayan nito Mga Tuntunin ng Sanggunian.
  3. Ang lahat ng dumanas ng kahirapan o pagkawala bilang resulta ng pandemya ay makakapagbahagi ng kanilang mga karanasan sa Inquiry.
  4. Ang unang bahagi nito ay ang kakayahang ibahagi ang nangyari sa pamamagitan ng isang bagong form sa website ng Inquiry mamaya nitong Taglagas.
  5. Makikipagtulungan ang Ipsos sa NatCen Social Research, Just Ideas at mga consultant ng komunidad ng WSA, na nagbibigay ng dalubhasa sa dalubhasa sa pagsasagawa ng pananaliksik.
  6. Ang M&C Saatchi ay may dalubhasang kadalubhasaan na sumasaklaw sa estratehikong komunikasyon at pakikipag-ugnayan, malikhaing pag-unlad, pananaw ng madla at pakikipagsosyo.
  7. Sinubukan ng isang matibay na pagsasanay sa pagkuha ang kadalubhasaan ng mga supplier, pagiging angkop para sa trabaho at tinasa ang anumang mga salungatan ng interes. Bahagi nito ay ang pagtiyak na ang sinumang bidder ay magkakaroon ng naaangkop na mga pananggalang upang mahawakan ang anumang aktwal o pinaghihinalaang mga salungatan ng interes kung sila ay lumitaw.
  8. Ang pagsasanay sa pakikinig ay susuriin batay sa kakayahan nitong abutin at suportahan ang mga tao na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa Inquiry, sa isang cost-effective na paraan, at para suportahan ang gawain ng legal team ng Inquiry.