ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 8 ਨਵੰਬਰ 2022
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਮੋਡੀਊਲ 3

ਅੱਜ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੀਥਰ ਹੈਲੇਟ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਾਂਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

“ਸਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ”

ਮਾਡਿਊਲ 1 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਡੀਊਲ 3 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ. 

ਜਾਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ 12 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ;
  • ਸਟਾਫਿੰਗ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ (ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ);
  • ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀਤਾ ਸਮੇਤ);
  • ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮੋਨਰੀ ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ (DNACPRs) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
  • ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ;
  • ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਤ।

ਮੋਡੀਊਲ 3 ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼