Soo iibinta dawladda (Module 5)

Module 5 wuxuu baari doonaa wax soo iibsiga dowladda UK oo dhan. Weydiinta ayaa furi doonta baaritaankan Oktoobar 2023, iyadoo la qorsheeyay dhageysiga caddaynta horraanta 2025. Daaqadda codsiga Ka qaybqaataha Muhiimka ah wuxuu furmi doonaa laga bilaabo 24 Oktoobar 2023 ilaa 17 Noofambar 2023.


Module 5 wuxuu baari doonaa wax soo iibsiga dowladda UK oo dhan. Weydiinta ayaa furi doonta baaritaankan Oktoobar 2023, iyadoo la qorsheeyay dhageysiga caddaynta horraanta 2025. Daaqadda codsiga Ka qaybqaataha Muhiimka ah wuxuu furmi doonaa laga bilaabo 24 Oktoobar 2023 ilaa 17 Noofambar 2023.