Mga bakuna at therapeutics (Module 4) – Preliminary Hearing Day 1 – 13/09/2023

 • Nai-publish: 8 Agosto 2023
 • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

 • Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo
  • Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:
  • Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
  • Pansamantalang Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 4
  • Pangangalap ng ebidensya
  • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
  • Ang Ehersisyo sa Pakikinig – Bawat Kwento ay Mahalaga
  • Mga petsa ng pagdinig sa hinaharap
 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok