Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 1 ng Pampublikong Pagdinig – 13/06/2023

  • Nai-publish: 12 Mayo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Pambungad na pananalita mula sa Tagapangulo
  • Pambungad na Pahayag mula sa Tagapayo hanggang sa Pagtatanong
  • Pambungad na Pahayag mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

  • Pambungad na Pahayag mula sa Mga Pangunahing Kalahok

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.

Module 1 Impact Film

Ang sumusunod na pelikula ay ipinalabas sa unang pampublikong pagdinig noong 13 Hunyo 2023. Sa kanyang pambungad na pananalita, sinabi ng Tagapangulo, si Baroness Hallett:

"Sa isang sandali ay papanoorin natin ang aming unang epektong pelikula - kung saan ang mga tao mula sa buong apat na bansa ng UK ay nag-uusap tungkol sa mapangwasak na epekto ng pandemya sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay.

“Pambihirang nakaka-move ang pelikula. Ito ay nagsasangkot ng mga tao na nagsasalita sa napakalinaw na mga termino tungkol sa kanilang pagdurusa at kanilang pagkawala - sa isang paraan na magbabalik ng napakahirap na alaala para sa maraming tao.

“Gusto kong pasalamatan ang lahat ng pumayag na kunan ng pelikula bilang bahagi nito – kasama na ang mga hindi na-feature sa unang pelikulang ito. Naiimagine ko lang kung gaano kahirap ibalik ang mga karanasang iyon sa harap ng camera. Ngunit mangyaring maniwala, ito ay kapaki-pakinabang. Naitala mo ang iyong karanasan para sa mga susunod na henerasyon at inalertuhan mo ako sa mga isyu na kailangan kong tuklasin."

Ang pelikulang ito ay naglalaman ng nakakainis na materyal. Ang website ng Inquiry ay may impormasyon sa ilang mga mga organisasyong nagbibigay ng suporta sa iba't ibang isyu. Mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa kanila kung kailangan mo ng tulong.