Epekto ng Covid-19 Pandemic sa Healthcare Systems sa 4 na Bansa ng UK (Module 3) – Preliminary Hearing Day 1 – 28/02/2023

  • Nai-publish: 10 Mayo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

Panimulang pahayag mula sa upuan

10:30 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

• Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
• Pansamantalang Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 3
• Pangangalap ng ebidensya
• Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
• Ang pagsasanay sa pakikinig/Bawat Kuwento ay Mahalaga
• Mga petsa ng pagdinig sa hinaharap

11:30 umaga

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok