Digwyddiadau Mae Pob Stori o Bwys


Mae digwyddiadau Mae Pob Stori’n Bwysig yn ffordd o rannu eich stori gyda’r Ymchwiliad yn bersonol. Mae rhai o'r digwyddiadau hyn wedi'u targedu at grwpiau penodol o bobl y mae'r pandemig yn effeithio arnynt, tra bod eraill yn agored i'r cyhoedd. 

Er na fydd y Farwnes Hallett yn gallu bod yn bresennol ym mhob digwyddiad, bydd yn ymuno â digwyddiadau dethol o bryd i’w gilydd.

Os ydych chi yn un o'r ardaloedd rydyn ni'n ymweld â nhw, ymunwch â ni i'n helpu ni i ddeall sut mae'r pandemig wedi effeithio arnoch chi. Rydym eisiau clywed am eich profiadau i helpu i lywio ein hargymhellion i wella pethau yn y dyfodol.

Sylwch y byddwn yn ymweld â mwy o leoedd ledled y DU yn ddiweddarach yn 2024. Bydd lleoliadau, amseru a gwybodaeth arall am y rhain yn cael eu rhannu trwy ein cylchlythyr ac ar y dudalen hon cyn gynted ag y byddwn wedi cadarnhau manylion.

Beth i'w ddisgwyl yn ein digwyddiadau

Ym mhob un o’n digwyddiadau cewch gyfle i:

 • galwch heibio a siarad â staff yr Ymholiad am Mae Pob Stori'n Bwysig
 • cael cymorth i lenwi’r ffurflen ar-lein
 • casglu ffurflen bapur a gwybodaeth wedi'i hargraffu am Mae Pob Stori'n Bwysig

Ar gyfer y digwyddiadau hyn byddwn yn cynnal canolfannau gwrando, sef mannau lle gallwch ddysgu am Mae Pob Stori’n Bwysig a Phodiau, sef mannau tawel lle byddwch yn gallu llenwi’r ffurflen gyda chymorth neu heb gymorth. Bydd gennym hefyd fyrddau trafod thema rhyngweithiol lle byddwch yn cael y cyfle i rannu eich profiadau ar elfen benodol o’r pandemig ac ar yr un pryd weld yr hyn y mae pobl eraill wedi’i rannu.

Sut gallwch chi gymryd rhan

Os ydych wedi eich lleoli yn un o'r lleoliadau hyn, cysylltwch â ni yn ymgysylltu@covid19.public-inquiry.uk. Os ydych yn gallu helpu i godi ymwybyddiaeth o’n digwyddiadau yn lleol neu’n cynnal digwyddiad neu gyfarfod lle gallem siarad â’ch grŵp, yna rydym am glywed gennych.

Ein digwyddiadau sydd i ddod

Lleoliad Dyddiad(au) Digwyddiad Lleoliad Cyfeiriad
Llandudno Dydd Iau 20 Mehefin 2023 Canolfan Gymunedol y Drindod Trinity Avenue, Llandudno, LL30 2TQ
Blackpool Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2023 Theatr y Grand 33 Stryd yr Eglwys, Blackpool, FY1 1HT
Luton Dydd Llun 8 – Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2023 Prifysgol Swydd Bedford: Campws Luton Sgwâr y Brifysgol, Luton, LU1 3JU
Folkestone Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2023 Neuadd Clogwyn Dail The Leas, Folkestone, CT20 2DZ
Ipswich Dydd Llun 5 – Dydd Mawrth 6 Awst 2023 Neuadd y Dref Ipswich Cornhill, Ipswich, IP1 1DH
Norwich Dydd Mercher 7 Awst 2023 Y Fforwm Gwastadedd y Mileniwm, Norwich, NR2 1TF

Digwyddiadau yn y gorffennol

Hyd yn hyn yn ystod 2023 a 2024 mae tîm yr Ymchwiliad wedi ymweld â’r lleoliadau canlynol i siarad ag aelodau’r cyhoedd am eu profiadau o’r pandemig a sut y gallant rannu eu stori â’r Ymchwiliad:

 • Birmingham
 • Carlisle
 • Wrecsam
 • Caerwysg
 • Newham
 • Paisley
 • Derry/Londonderry
 • Enniskillen
 • Bradford
 • Middlesborough

Rydym hefyd wedi mynychu cynadleddau a drefnwyd gan gyrff cynrychioliadol a sefydliadau eraill, yn ogystal â chynnal rhai sesiynau gwrando rhithwir a phersonol mewn cydweithrediad ag elusennau a grwpiau cymorth.

Os yw eich sefydliad yn cynnal digwyddiad yr hoffech i ni ei fynychu, rhowch wybod i ni erbyn ebostio ymgysylltu@covid19.public-inquiry.uk