Ang Asosasyon ng Lokal na Pamahalaan, Asosasyon ng Lokal na Pamahalaan ng Welsh at ang Asosasyon ng mga Direktor ng Mga Serbisyong Panlipunan ng Pang-adulto – Pagpapasiya ng CP – 7 Setyembre 2022

  • Nai-publish: 4 Oktubre 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Modyul 1

Paunawa ng Pagpapasiya ng Tagapangulo ng Pangunahing Aplikasyon ng Kalahok na ginawa ng Asosasyon ng Lokal na Pamahalaan, Asosasyon ng Lokal na Pamahalaan ng Welsh at ng Asosasyon ng mga Direktor ng Mga Serbisyong Panlipunan ng Pang-adulto na may kinalaman sa Module 1, na may petsang 7 Setyembre 2022

I-download ang dokumentong ito