Cymdeithas Llywodraeth Leol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion – Penderfyniad CP – 7 Medi 2022

  • Cyhoeddwyd: 4 Hydref 2022
  • Math: Cyhoeddiadau
  • Modiwl: Modiwl 1

Hysbysiad o Benderfyniad gan Gadeirydd y Cais Cyfranogwr Craidd a wnaed gan Gymdeithas Llywodraeth Leol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion mewn perthynas â Modiwl 1, dyddiedig 7 Medi 2022

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon