Asosasyon ng Lokal na Pamahalaan at ang Samahan para sa mga Direktor ng Serbisyong Panlipunan — Pagpapasiya ng CP — 26 Oktubre 202

  • Nai-publish: 2 Nobyembre 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Modyul 2B

Paunawa ng Pagpapasiya ng Tagapangulo ng Pangunahing Aplikasyon ng Kalahok na ginawa ng Asosasyon ng Lokal na Pamahalaan at ng Association for Directors of Social Services, na may petsang 26 Oktubre 2022

I-download ang dokumentong ito