Martin Brighty — Pagpapasiya ng CP — 4 Nobyembre 2022

  • Nai-publish: 2 Nobyembre 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Modyul 1

Paunawa ng Pagpapasiya ng Tagapangulo ng Pangunahing Aplikasyon ng Kalahok na ginawa ni Martin Brighty, na may petsang 04 Nobyembre 2022

I-download ang dokumentong ito