Pismo Przewodniczącej Śledczego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zaproponowanych przez nią zmian w SIWZ

  • Opublikowany: 12 maja 2022 r
  • Typ: Opublikowanie
  • Moduł: Nie dotyczy

W dniu 12 maja 2022 r. przewodnicząca śledztwa skierowała do Prezesa Rady Ministrów swoje rekomendacje dotyczące zakresu zadań.

Pobierz ten dokument