Llythyr gan Gadeirydd yr Ymchwiliad at y Prif Weinidog ar ei newidiadau a argymhellir i Gylch Gorchwyl yr Ymchwiliad

  • Cyhoeddwyd: 12 Mai 2022
  • Math: Cyhoeddiadau
  • Modiwl: Amherthnasol

Ar 12 Mai 2022, ysgrifennodd Cadeirydd yr Ymchwiliad at y Prif Weinidog gyda’i hargymhellion ar y Cylch Gorchwyl.

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon