Liham mula sa Punong Ministro sa Tagapangulo tungkol sa Draft na Tuntunin ng Sanggunian ng Pagtatanong

  • Nai-publish: 19 Hulyo 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Noong ika-4 ng Pebrero 2022, sumulat ang Punong Ministro sa Tagapangulo ng Pagtatanong upang talakayin ang mga pagbabago ng Tagapangulo sa draft na Mga Tuntunin ng Sanggunian

I-download ang dokumentong ito