Pismo Prezesa Rady Ministrów do Przewodniczącego Rady Ministrów w sprawie projektu zakresu zadań dochodzenia

  • Opublikowany: 19 lipiec 2022
  • Typ: Opublikowanie
  • Moduł: Nie dotyczy

W dniu 4 lutego 2022 r. Prezes Rady Ministrów skierował pismo do Przewodniczącego Śledczego w celu omówienia poprawek Przewodniczącego do projektu SIWZ

Pobierz ten dokument