Qaybta Daryeelka (Module 6) - Dhagaysiyo Hordhac ah


Baahinta

Waxaa soo idlaaday baahinta tooska ah ee dhageysigan. Waxaad dib ugu ciyaari kartaa hoosta ama annaga Kanaalka YouTube (wuxuu ku furmay tab cusub).

Digniin: Luuqad adag oo marmar ah ayaa laga yaabaa inay ka mid noqoto caddaynta.

Ajandaha

10:30 subaxnimo

Hadalo hordhac ah oo ka soo yeedhay Gudoomiyaha

10:45 subaxnimo

Cusboonaysiinta La-taliyaha ilaa Weydiinta, ee ku saabsan:

  • Magacaabidda Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
  • Tilmaanta Ku-meel-gaadhka ah ee Baaxadda Qaybta 6
  • Ururinta caddaynta
  • Siidaynta Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
  • Sheeko Kasta Waa Muhiim
  • Taariikhaha dhageysiga mustaqbalka

2:00 galabnimo

Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah

Fadlan ogow waqtiyadu waa ku meel gaar oo waa isbedeli karaan.