Xiriir


Nagala soo xidhiidh email ahaan

Haddii aad jeclaan lahayd inaad bixiso jawaab celin ku saabsan Weydiinta, ama aad rabto inaad nagala soo xiriirto dhinac kasta oo shaqadayada ah, waxaad noogu soo diri kartaa email ahaan at contact@covid19.public-inquiry.uk.

Sanduuqa iimaylka Weydiinta waxa lala socdaa Isniinta ilaa Jimcaha, maalinta shaqada oo dhan.

Nagala soo xidhiidh boostada

Haddii aad jeclaan lahayd inaad Boostada kula xidhiidho Weydiinta, waxaad isticmaali kartaa ciwaanka soo socda:

FREEPOST
UK Covid-19 Weydiinta Dadweynaha

Weydiinta ayaa laga yaabaa inay diiddo inay ka jawaabto wax kasta oo aan habboonayn, meel ka dhac ama xadgudub ah.

Cabashooyinka

Haddii aadan ku qanacsanayn adeegga aad ka hesho weydiinta, fadlan tixraac our nidaamka cabashooyinka.

Weydiimaha warbaahinta

Haddii aad tahay wariye la aqoonsan yahay waxaad noogu soo diri kartaa email ahaan media@covid19.public-inquiry.uk ama naga soo wac +44 7548 955 886.