Xiriir


Nagala soo xidhiidh email ahaan

Haddii aad jeclaan lahayd inaad la xidhiidho Weydiinta Shaqadeeda, waxaad noogu soo diri kartaa iimaylka contact@covid19.public-inquiry.uk.

Sanduuqa iimaylka Weydiinta waxa lala socdaa Isniinta ilaa Jimcaha, maalinta shaqada oo dhan.

Nagala soo xidhiidh boostada

Haddii aad jeclaan lahayd inaad Boostada kula xidhiidho Weydiinta, waxaad isticmaali kartaa ciwaanka soo socda:

FREEPOST
UK Covid-19 Weydiinta Dadweynaha

Weydiinta ayaa laga yaabaa inay diiddo inay ka jawaabto wax kasta oo aan habboonayn, meel ka dhac ama xadgudub ah.

Weydiimaha warbaahinta

Haddii aad tahay wariye la aqoonsan yahay waxaad noogu soo diri kartaa email ahaan media@covid19.public-inquiry.uk ama naga soo wac +44 7548 955 886.