Ymchwiliad yn croesawu penodiad un ar ddeg Cwnsler y Frenhines i'r tîm cyfreithiol

 • Cyhoeddwyd: 4 Mai 2022
 • Pynciau: Cyfreithiol

Mae'r Ymchwiliad wedi penodi un ar ddeg o Gwnsler y Frenhines (QCs) i ymuno â'i dîm cyfreithiol. Bydd y QCs canlynol yn cefnogi Hugo Keith CF, Cwnsler Arweiniol yr Ymchwiliad, a Martin Smith, Cyfreithiwr yr Ymchwiliad, i baratoi a chyflawni gwaith ymchwiliol yr Ymchwiliad: 

 • Kate Blackwell CF
 • Jacqueline Carey QC
 • Sophie Cartwright CF
 • Charlie Cory-Wright CF
 • Jamie Dawson CF
 • Clair Dobbin QC
 • Andrew O'Connor CF
 • Tom Poole CF
 • Shaheen Rahman QC
 • Richard Wald CF
 • Richard Wright QC

Mae Cadeirydd yr Ymchwiliad wedi penodi tîm cyfreithiol profiadol i’w chefnogi i gyflawni Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad i ystyried effaith y pandemig ar y DU ac i wneud argymhellion i sicrhau bod y DU wedi’i pharatoi’n well i ymateb i unrhyw bandemigau yn y dyfodol. 

Penodwyd yr un ar ddeg QC yn dilyn proses recriwtio gystadleuol, deg ac agored, a oedd yn cynnwys ceisiadau papur a chyfweliad. Fe'u penodwyd yn dilyn asesiad o'u profiad a'u cymhwysedd i gynorthwyo gyda gwaith ymholiad o'r natur hwn. Mae'r Ymchwiliad bellach yn y broses o benodi Cwnsler iau.