Ymchwiliad yn ymweld â Llandudno a Blackpool i glywed straeon pandemig y DU

  • Cyhoeddwyd: 25 Mehefin 2024
  • Pynciau: Mae Pob Stori O Bwys

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi teithio i Landudno a Blackpool i glywed pobl leol yn rhannu eu profiadau pandemig gyda’r Ymchwiliad yn bersonol.

Y digwyddiadau yng Ngogledd Cymru ac ar arfordir Swydd Gaerhirfryn oedd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau cenedlaethol Mae Pob Stori’n Bwysig i’w cynnal yn ystod haf/hydref 2024. Mae Pob Stori O Bwys yw cyfle’r cyhoedd i rannu’r effaith a gafodd y pandemig arnyn nhw a’u bywyd gydag Ymchwiliad y DU – heb fod yn ffurfioldeb rhoi tystiolaeth na mynychu gwrandawiad cyhoeddus.

Ymwelodd staff yr ymchwiliad â Chanolfan Gymunedol y Drindod yn Llandudno ddydd Iau 20 Mehefin a Theatr y Grand yn Blackpool ddydd Sadwrn 22 Mehefin i gwrdd ag aelodau o'r cyhoedd.

Bydd Every Story Matters yn cefnogi ymchwiliadau Ymchwiliad Covid-19 y DU trwy ddarparu tystiolaeth am effaith ddynol y pandemig ar boblogaeth y DU. Bydd hyn yn helpu’r Farwnes Hallett i wneud argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Diolch i bob aelod o’r cyhoedd a ddaeth i gwrdd a siarad â ni yn Llandudno a Blackpool. Mae eich profiadau yn wirioneddol bwysig a byddant yn helpu i lywio'r gwaith rydym yn ei wneud a hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth y daith i ddod i'n gweld.

Mae’r ddwy dref wych hyn yn rhannu cefndir cyffredin fel cyrchfannau gwyliau gwych ym Mhrydain a gwelodd y ddwy newid sylweddol yn ystod y pandemig, yn enwedig yn y diwydiant hamdden a lletygarwch.

Mae'n hanfodol bod yr Ymchwiliad yn parhau i glywed profiadau o bob cornel o'r DU i sicrhau ein bod yn cael darlun llawn o effaith y pandemig ar bobl sy'n byw ac yn gweithio ledled y wlad.

Ben Connah, Ysgrifennydd Ymchwiliad Covid-19 y DU

Ym mis Gorffennaf mae’r Ymchwiliad yn parhau i deithio ar draws y DU, gan ymweld â champws Prifysgol Bedford yn Luton ddydd Llun 8 Gorffennaf a dydd Mawrth 9 Gorffennaf yn ogystal â Leafs Cliff Hall yn Folkestone ddydd Gwener 12 Gorffennaf. Mae manylion yr holl ddigwyddiadau Mae Pob Stori'n Bwysig wedi'u cadarnhau yn y dyfodol yma ar wefan yr Ymchwiliad. 

Nid oes angen i aelodau’r cyhoedd ymweld â digwyddiad i gyfrannu at Mae Pob Stori’n Bwysig. Ceir manylion llawn am sut i adrodd eich stori yma.