પૂછપરછ યુકેની રોગચાળાની વાર્તાઓ સાંભળવા માટે લેન્ડુડનો અને બ્લેકપૂલની મુલાકાત લે છે

  • પ્રકાશિત: 25 જૂન 2024
  • વિષયો: દરેક વાર્તા મહત્વની છે

યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરીએ સ્થાનિક લોકોને તેમના રોગચાળાના અનુભવો રૂબરૂ પૂછપરછ સાથે શેર કરતા સાંભળવા માટે લેન્ડુડનો અને બ્લેકપૂલની મુસાફરી કરી છે.

નોર્થ વેલ્સ અને લેન્કેશાયર દરિયાકાંઠેની ઘટનાઓ ઉનાળા/પાનખર 2024માં યોજાનારી રાષ્ટ્રવ્યાપી દરેક સ્ટોરી મેટર્સની શ્રેણીની પ્રથમ ઘટના હતી. દરેક વાર્તા મહત્વની છે જાહેર સુનાવણીમાં હાજરી આપવાની ઔપચારિકતા કે પુરાવા આપવાની ઔપચારિકતા વિના - યુકે ઇન્ક્વાયરી સાથે રોગચાળાની તેમના પર અને તેમના જીવન પર પડેલી અસરને શેર કરવાની જનતાની તક છે.

તપાસ સ્ટાફે 20 જૂન ગુરુવારે લલેન્ડુડનોમાં ટ્રિનિટી કોમ્યુનિટી સેન્ટર અને શનિવાર 22 જૂને બ્લેકપૂલમાં ગ્રાન્ડ થિયેટરની મુલાકાત લોકો સાથે મુલાકાત કરી હતી.

દરેક સ્ટોરી મેટર યુકેની વસ્તી પર રોગચાળાની માનવીય અસર વિશે પુરાવા આપીને યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરીની તપાસને સમર્થન આપશે. આનાથી બેરોનેસ હેલેટને ભવિષ્ય માટે ભલામણો કરવામાં મદદ મળશે.

Llandudno અને Blackpool માં અમને મળવા અને વાત કરવા આવેલા જાહેર જનતાના દરેક સભ્યનો આભાર. તમારા અનુભવો ખરેખર મહત્વના છે અને અમે જે કામ કરી રહ્યા છીએ તેની જાણ કરવામાં મદદ કરશે અને હું દરેક વ્યક્તિનો આભાર માનું છું કે જેમણે અમને મળવા આવવા માટે પ્રવાસ કર્યો.

આ બંને મહાન નગરો મહાન બ્રિટિશ હોલિડે રિસોર્ટ્સ તરીકે એક સામાન્ય પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે અને બંનેએ રોગચાળા દરમિયાન ખાસ કરીને લેઝર અને હોસ્પિટાલિટી ઉદ્યોગમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોયા છે.

સમગ્ર દેશમાં રહેતા અને કામ કરતા લોકો પર રોગચાળાની અસર વિશે અમને સંપૂર્ણ ચિત્ર મળે તેની ખાતરી કરવા માટે પૂછપરછ યુકેના દરેક ખૂણામાંથી અનુભવો સાંભળવાનું ચાલુ રાખે તે મહત્વપૂર્ણ છે.

બેન કોનાહ, યુકે કોવિડ -19 તપાસના સચિવ

જુલાઈમાં ઈન્કવાયરી સમગ્ર યુકેમાં મુસાફરી કરવાનું ચાલુ રાખે છે, સોમવાર 8 જુલાઈ અને મંગળવાર 9 જુલાઈના રોજ લ્યુટનમાં યુનિવર્સિટી ઓફ બેડફોર્ડ કેમ્પસ તેમજ શુક્રવારે 12 જુલાઈએ ફોકસ્ટોનમાં લીફ્સ ક્લિફ હોલની મુલાકાત લે છે. તમામ ભાવિ પુષ્ટિ દરેક વાર્તા બાબતોની ઘટનાઓ વિગતવાર છે અહીં પૂછપરછની વેબસાઇટ પર. 

દરેક સ્ટોરી મેટર્સમાં યોગદાન આપવા માટે જાહેર જનતાના સભ્યોએ ઇવેન્ટની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી. તમારી વાર્તા કેવી રીતે કહેવી તેની સંપૂર્ણ વિગતો મળી શકે છે અહીં.