Gwneud penderfyniadau craidd y DU a llywodraethu gwleidyddol – Cymru (Modiwl 2B) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Dydd Mawrth
1 Tachwedd 22
Amser cychwyn 1:45 yp
Bore Dim sesiwn
Prynhawn

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

Diweddariad gan y Cwnsler Arweiniol i Fodiwl 2B, ynghylch:

  • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
  • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 2B
  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgeliad
  • Dyddiadau Gwrandawiad yn y dyfodol

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Amser gorffen 4:30pm