Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Yr Alban (Modiwl 2A) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
1 Tachwedd 22
Amser cychwyn 10:30 am
Bore

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

Diweddariad gan Gwnsler Arweiniol i Fodiwl 2A ynghylch:

  • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
  • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 2A
  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgeliad
  • Dyddiadau Gwrandawiad yn y dyfodol

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Prynhawn Dim sesiwn
Amser gorffen 1:00 yp