Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Yr Alban (Modiwl 2A) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Dydd Llun
29 Ionawr 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Tystiolaeth Weinidogol
  • Michael Gove (Cyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn ac Ysgrifennydd Gwladol presennol dros Lefelu i Fyny, Tai a Chymunedau)
Prynhawn
  • Jeane Freeman (Cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Chwaraeon)
Amser gorffen 4:00 yp