Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Yr Alban (Modiwl 2A) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Dydd Llun
22 Ionawr 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Gwasanaeth sifil / Tystiolaeth Gynghorol
  • Caroline Lamb (Prif Weithredwr GIG yr Alban a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal Cymdeithasol)
  • Proffeswr Syr Gregor Smith (Prif Swyddog Meddygol yr Alban)
Prynhawn
  • Proffeswr Syr Gregor Smith (Prif Swyddog Meddygol yr Alban) parhau
  • Yr Athro Sheila Rowan (Cyn Brif Gynghorydd Gwyddonol yr Alban)
Amser gorffen 4:00 yp