Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Gogledd Iwerddon (Modiwl 2C) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
dydd Iau
2 Mai 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore

Chris Stewart (Swyddfa Weithredol Gogledd Iwerddon)
Dr Joanne McClean (Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Asiantaeth Iechyd Cyhoeddus Gogledd Iwerddon)

Prynhawn

Jenny Pyper (cyn Bennaeth dros dro Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon)

Amser gorffen 4:00 yp