ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ - ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2C) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਵੀਰਵਾਰ
2 ਮਈ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ

ਕ੍ਰਿਸ ਸਟੀਵਰਟ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ)
ਡਾ ਜੋਐਨ ਮੈਕਕਲੀਨ (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ)

ਦੁਪਹਿਰ

ਜੈਨੀ ਪਾਈਪਰ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ)

ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ