Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Gogledd Iwerddon (Modiwl 2C) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Gwener
3 Mai 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore

Karen Pearson (Swyddfa Weithredol (Gogledd Iwerddon)

Prynhawn

Jayne Brady (Pennaeth Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon)

Amser gorffen 4:00 yp