Gwydnwch a Pharodrwydd (Modiwl 1) – Diwrnod Gwrandawiad Cyhoeddus 15 – 05/07/2023

  • Cyhoeddwyd: 29 Mehefin 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

  • Catherine Calderwood mynychu o bell (Cyn Brif Swyddog Meddygol yr Alban 2015-2020)
  • Yr Athro Jim McManus (Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd)
  • Kevin Fenton (Llywydd Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU)

2:00 yp

  • Yr Athro Mark Woolhouse (Athro Epidemioleg Clefyd Heintus ym Mhrifysgol Caeredin)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.