Gwydnwch a Pharodrwydd (Modiwl 1) – Diwrnod Gwrandawiad Cyhoeddus 1 – 13/06/2023

  • Cyhoeddwyd: 12 Mai 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

  • Sylwadau agoriadol y Cadeirydd
  • Datganiad Agoriadol gan Gwnsler yr Ymchwiliad
  • Datganiadau Agoriadol gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

  • Datganiadau Agoriadol gan Gyfranogwyr Craidd

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Ffilm Effaith Modiwl 1

Cafodd y ffilm ganlynol ei dangos yn ystod y gwrandawiad cyhoeddus cyntaf ar 13 Mehefin 2023. Yn ei sylwadau agoriadol, dywedodd y Cadeirydd, y Farwnes Hallett:

“Mewn eiliad rydyn ni'n mynd i wylio ein ffilm effaith gyntaf - lle mae pobl o bob rhan o bedair gwlad y DU yn siarad am yr effaith ddinistriol y mae'r pandemig wedi'i chael arnyn nhw a'u hanwyliaid.

“Mae’r ffilm yn hynod deimladwy. Mae'n golygu bod pobl yn siarad yn glir iawn am eu dioddefaint a'u colled - mewn ffordd a fydd yn dod ag atgofion anodd iawn yn ôl i lawer o bobl.

“Rwyf am ddiolch i bawb a gytunodd i gael eu ffilmio fel rhan o hyn – gan gynnwys y rhai nad ydynt wedi’u cynnwys yn y ffilm gyntaf hon. Ni allaf ond dychmygu pa mor anodd oedd hi i ail-fyw'r profiadau hynny o flaen camera. Ond credwch, roedd yn werth chweil. Rydych chi wedi cofnodi eich profiad ar gyfer y dyfodol ac wedi fy rhybuddio am faterion y mae angen i mi eu harchwilio.”

Mae'r ffilm hon yn cynnwys deunydd sy'n peri gofid. Mae gan wefan yr Ymchwiliad wybodaeth am nifer o sefydliadau sy’n darparu cymorth ar wahanol faterion. Cysylltwch ag un ohonyn nhw os oes angen help arnoch chi.