Podstawowe procesy decyzyjne w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2) – przesłuchania wstępne


Audycja

Transmisja na żywo z tego przesłuchania została zakończona. Możesz odtworzyć go poniżej lub na naszej stronie Kanał YouTube (otwiera się w nowej karcie).

Ostrzeżenie: sporadycznie wulgarny język może stanowić część dowodu.

Porządek obrad

Dzień Porządek obrad
Poniedziałek
31 października 22
Czas rozpoczęcia 10:00
Poranek

Uwagi wstępne przewodniczącego

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia w sprawie:

  • Wyznaczenie głównych uczestników
  • Tło i rozpoczęcie dochodzenia
  • Zarys zakresu modułu 2
  • Kwestie przekrojowe z modułami 2A, 2B i 2C
  • Reguła 9 Żądania
  • Ujawnianie uczestnikom głównym
  • Instrukcja biegłych
  • Przyszłe terminy rozpraw
Popołudnie

Zgłoszenia od głównych uczestników

Koniec czasu 16:30