Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2C Gogledd Iwerddon) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 1 – 02/11/2022

 • Cyhoeddwyd: 5 Mai 2023
 • Pynciau:

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

 

11:00 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Diweddariad ar geisiadau Rheol 9
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Braint Seneddol
 • Cyfarwyddyd tystion arbenigol
 • Gweithdrefn cynnig tystiolaeth a Rheol 10
 • Tystion ac amserlen gwrandawiad
 • Datganiadau Agoriadol a Chau
 • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys
 • Coffadwriaeth
 • Gwrandawiadau cyhoeddus

1:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd