Llythyr oddi wrth y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Priodoldeb a Moeseg yn Swyddfa'r Cabinet

  • Cyhoeddwyd: 24 Hydref 2022
  • Math: Cyhoeddiadau
  • Modiwl: Amherthnasol

Ar 20 Hydref 2022, atebodd Cyfarwyddwr Cyffredinol, Priodoldeb a Moeseg Swyddfa’r Cabinet i’r Ysgrifennydd i Ymchwiliad Covid-19 y DU ynghylch cadw cofnodion.

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon