List od Dyrektora Generalnego ds. Własności i Etyki w Kancelarii Rady Ministrów

  • Opublikowany: 24 października 2022 r
  • Typ: Opublikowanie
  • Moduł: Nie dotyczy

W dniu 20 października 2022 r. dyrektor generalny ds. przyzwoitości i etyki w Kancelarii Rady Ministrów udzielił odpowiedzi Sekretarzowi na zapytanie w sprawie Covid-19 w Wielkiej Brytanii dotyczące przechowywania dokumentacji

Pobierz ten dokument