Liham mula sa Director General, Propriety and Ethics sa Cabinet Office

  • Nai-publish: 24 Oktubre 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Noong 20 Oktubre 2022, ang Director General, Propriety and Ethics sa Cabinet Office ay tumugon sa Secretary to the UK Covid-19 Inquiry tungkol sa pagpapanatili ng mga rekord.

I-download ang dokumentong ito