Setki dzieci i młodych ludzi postanowiło opowiedzieć śledztwu, jak pandemia na nich wpłynęła

  • Opublikowany: 15 kwietnia 2024
  • Tematy: Każda historia ma znaczenie

Prace brytyjskiego dochodzenia w sprawie Covid-19 Inquiry badające wpływ pandemii na dzieci i młodzież poczyniły znaczący krok naprzód. Projekt Głosy Dzieci i Młodzieży jest już gotowy, aby zacząć słuchać od kilkuset dzieci i młodych ludzi w wieku 9–22 lat na temat wpływu pandemii na ich życie.  

W styczniu 2024 r. ogłoszono, że niezależni specjaliści ds. badań Verian dostarczają dostosowane do indywidualnych potrzeb i ukierunkowane rozwiązania Projekt badawczy. Badanie to jest obecnie w toku i ma na celu zebranie doświadczeń z pierwszej ręki na temat pandemii od dzieci i młodzieży.  

Wnioski z badania zostaną uwzględnione w dochodzeniu jako dowód prawny na potrzeby przesłuchań i zalecenia przewodniczącego na przyszłość. 

Wyniki badania zostaną wykorzystane w ramach prowadzonego przez Dochodzenie dochodzenia dotyczącego dzieci i młodych ludzi, wraz z dowodami zebranymi w ramach dochodzenia, opiniami biegłych i analizą istniejących badań. Umożliwi to dochodzeniu uzyskanie kompleksowego obrazu wpływu pandemii na dzieci i młodzież oraz wniosków, jakie należy wyciągnąć.

Projekt Children and Young People's Voices będzie reprezentatywny dla populacji Wielkiej Brytanii, w tym dla różnych grup wiekowych (obecnie od 9 do 22 lat, które na początku pandemii miały od 5 do 18 lat), pochodzenia etnicznego, płci, pochodzenia społeczno-ekonomicznego, osoby mieszkające w różnych regionach geograficznych oraz osoby identyfikujące się jako LGBTQ+, jeśli ukończyły 18 lat.

Głosy Dzieci i Młodzieży

Badanie Children and Young People's Voices to jeden ze sposobów, w jaki Inquiry zdobywa wiedzę o doświadczeniach dzieci i młodych ludzi. Inna trasa prowadzi przez Każda historia ma znaczenie, nasze ogólnokrajowe ćwiczenie ze słuchania, podczas którego osoby w wieku 18–25 lat, a także rodzice, opiekunowie i dorośli pracujący z młodymi ludźmi są również zachęcani do opowiedzenia nam o swoich doświadczeniach.

zawsze powtarzałam, że w ramach tego dochodzenia zbadany zostanie wpływ pandemii na dzieci i młodzież.

Teraz dochodzenie wysłucha z pierwszej ręki doświadczeń setek dzieci i młodych ludzi związanych z pandemią. Są one gromadzone w ramach trwającego już zakrojonego na szeroką skalę projektu badawczego. Odkrycia będą bezcenne i pomogą w sformułowaniu moich zaleceń.

Przewodnicząca dochodzenia, baronowa Heather Hallett, powiedziała:

W ramach projektu Głosy Dzieci i Młodzieży wysłuchane zostaną także głosy dzieci i młodych osób niepełnosprawnych lub innych schorzeń, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością fizyczną oraz osób cierpiących na choroby powirusowe, w tym między innymi Long Covid.

Wysłucha także opinii dzieci i młodych ludzi, którzy podczas pandemii mieszkali w określonych miejscach, w tym w placówkach opiekuńczych, ośrodkach detencyjnych lub zabezpieczonych kwaterach, bądź w placówkach tymczasowych lub przeludnionych. Badaniami objęte będą również dzieci i młodzież, które podczas pandemii miały kontakt z innymi konkretnymi usługami i systemami, np. osoby, które miały kontakt ze służbami społecznymi, służbami zdrowia psychicznego, wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych lub osoby, które ubiegały się o azyl.

Omówione zostaną również szczególne doświadczenia związane z pandemią, obejmujące osoby, które straciły bliskich, które miały lub nadal pełnią obowiązki opiekuńcze, które żyły lub żyją w klinicznie bezbronnych warunkach rodzinnych oraz osoby, których rodzice lub opiekunowie byli niezbędnymi pracownikami podczas pandemii.

Grupy te zostały zidentyfikowane w drodze konsultacji z organizacjami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą oraz niezależną Komisją ds. Etyki Badań Naukowych. Brytyjskie dochodzenie w sprawie Covid-19 zbada wpływ pandemii na dzieci i młodzież, zgodnie z treścią dochodzenia zakres obowiązków. Więcej szczegółów na temat harmonogramu śledztwa zostanie ogłoszonych w nadchodzących tygodniach.