Katatagan at kahandaan (Modyul 1) – Mga Pampublikong Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

Araw Agenda
Huwebes
29 Hunyo 23
Oras ng simula 10:00 am
Umaga
  • Sir Jeremy Farrar pumapasok sa malayo (Dating Direktor ng Wellcome Trust 2013-2023 at kasalukuyang CSA para sa WHO)
  • Nicola Sturgeon (Dating Unang Ministro ng Scotland 2014-2023 at dating Deputy First Minister ng Scotland 2007-2014)
hapon
  • John Swinney (Dating Deputy First Minister ng Scotland 2014-2023)
  • Catherine Frances (Director General para sa Lokal na Pamahalaan, Katatagan at Komunidad sa DLUHC)
Oras ng pagtatapos 4:30 pm