Katatagan at kahandaan (Modyul 1) – Mga Pampublikong Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

Araw Agenda
Lunes
26 Hunyo 23
Oras ng simula 10:30 ng umaga
Umaga
  • Emma Reed (Direktor ng Emergency Preparedness at Health Protection sa DHSC)
  • Rosemary Gallagher MBE (Propesyonal na Lead Infection Prevention at Control sa Royal College of Nursing)
hapon
  • Dame Jenny Harris (Chief Executive ng UKHSA at dating Deputy Chief Medical Officer 2019-2021)
Oras ng pagtatapos 4:30 pm