Mga bakuna at therapeutics (Module 4) – Preliminary Hearing Day 2 – 22/05/2024

 • Nai-publish: 22 Setyembre 2023
 • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:45 umaga

Mga pagsusumite mula sa Counsel sa Inquiry, tungkol sa:

 • Update sa saklaw
 • Update sa mga kahilingan sa Rule 9
 • Pribilehiyo ng parlyamentaryo
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Mga Dalubhasang Saksi
 • Bawat Kwento ay Mahalaga
 • Timetable tungkol sa probisyon ng:
  a. Dokumento ng Pansamantalang Listahan ng mga Isyu
  b. Listahan ng mga saksi
  c. Mga Panukala para sa proseso ng Rule 10
 •  Mga petsa ng pagdinig sa hinaharap

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.