Brechlynnau a Therapiwteg (Modiwl 4) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
22 Mai 24
Amser cychwyn 10:30 am
Bore

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

Cyflwyniadau gan Gwnsler i’r Ymchwiliad, ynghylch:

 • Diweddariad ar gwmpas
 • Diweddariad ar geisiadau Rheol 9
 • Braint Seneddol
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Tystion Arbenigol
 • Mae Pob Stori O Bwys
 • Amserlen yn ymwneud â darparu:
  a. Dogfen Rhestr Dros Dro o Faterion
  b. Rhestr o dystion
  c. Cynigion ar gyfer proses Rheol 10
 •  Dyddiadau gwrandawiadau yn y dyfodol.
Prynhawn

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Amser gorffen 4:30pm