રસીઓ અને ઉપચારશાસ્ત્ર (મોડ્યુલ 4) - પ્રારંભિક સુનાવણી


પ્રસારણ

આ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે તેને નીચે અથવા અમારા પર પાછું પ્લે કરી શકો છો YouTube ચેનલ (નવા ટેબમાં ખુલે છે).

ચેતવણી: પ્રસંગોપાત મજબૂત ભાષા પુરાવાનો ભાગ બની શકે છે.

કાર્યસૂચિ

દિવસ કાર્યસૂચિ
બુધવાર
22 મે 24
પ્રારંભ સમય 10:30 am
સવાર

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે સબમિશન, સંબંધિત:

 • અવકાશ પર અપડેટ
 • નિયમ 9 વિનંતીઓ પર અપડેટ
 • સંસદીય વિશેષાધિકાર
 • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
 • નિષ્ણાત સાક્ષીઓ
 • દરેક વાર્તા મહત્વની છે
 • જોગવાઈને લગતું સમયપત્રક:
  a મુદ્દાઓની કામચલાઉ સૂચિ દસ્તાવેજ
  b સાક્ષીઓની યાદી
  c નિયમ 10 પ્રક્રિયા માટેની દરખાસ્તો
 •  ભાવિ સુનાવણી તારીખો.
બપોર

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન

સમાપ્તિ સમય સાંજે 4:30 કલાકે