Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 10 ng Pampublikong Pagdinig – 27/06/2023

  • Nai-publish: 22 Hunyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Matt Hancock MP (Dating Ministro para sa Kalusugan 2018-2021)

2:00 hapon

  • Duncan Selbie pumapasok sa malayo (Dating Chief Executive ng Public Health England 2013-2020)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.