Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw ng Pagdinig sa Publiko 14 – 04/07/2023

  • Nai-publish: 29 Hunyo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

  • Dr. Andrew Goodall (Kasalukuyang Permanenteng Kalihim ng Welsh Government at dating Direktor Heneral para sa Mga Serbisyong Pangkalusugan at Panlipunan at Punong Tagapagpaganap ng NHS Wales mula noong 2014)
  • Dr. Quentin Sandifer (Consultant Adviser sa Pandemic at International Health sa Public Health Wales)
  • Vaughan Gething (Dating Ministro para sa Kalusugan at Mga Serbisyong Panlipunan Welsh Government 2016-2021 at dating Deputy Deputy Minister for Health 2014-2016)

2:00 hapon

  • Mark Drakeford (Unang Ministro ng Wales mula noong 2018)

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.